BIOLOGISCH

We maken alleen maar gebruik van biologische producten. Biologische producten zijn geproduceerd zonder kunstmest en kunstmatige bestrijdingsmiddelen en er wordt geen gebruik gemaakt van chemische conserveringsmiddelen en kleur-, geur- en smaakstoffen. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met dierenwelzijn en met het milieu. Waar het kan zullen we ook altijd kiezen voor het meest ecologische product. Bij ecologische landbouw wordt rekening gehouden met het hele ecosysteem. Dus nog milieuvriendelijker en duurzamer. Als producten niet uit ons land komen kiezen we zoveel mogelijk voor Fairtrade producten.

 In allerlei voorschriften is vastgelegd wanneer iets biologisch mag worden genoemd. Biologische producten zijn herkenbaar aan de keurmerken: EKO, Europees Biologisch en Demeter. Op het gebruik van deze keurmerken wordt toezicht gehouden door SKAL.

Biologische veehouders gebruiken biologisch voer voor hun dieren en ze geven ze minder vaak antibiotica. De leefomstandigheden van de dieren zijn erop gericht om hun natuurlijke weerstand zoveel mogelijk te bevorderen . De dieren hebben meer ruimte dan in de niet- biologische veehouderij en ze komen meer buiten. Het aantal dieren dat wordt gehouden is in evenwicht met het grondoppervlak. De mest moet kunnen worden gebruikt op het eigen land of op land van andere boeren in de streek zodat er geen mestoverschot ontstaat.

In de biologische landbouw mogen boeren geen gebruik maken van genetische modificatie, dit is een techniek die de eigenschappen van planten, bacteriën of gisten verandert. Zo kan een plant bijvoorbeeld bestand gemaakt worden tegen insectenbestrijdingsmiddelen. Zonder genetische manipulatie zou dit door middel van selectie en kruisen gebeuren, maar dat duurt natuurlijk langer. Het gebruik van genetisch gemodificeerde ingrediënten en enzymen wordt in strijd geacht met het natuurlijke karakter van de biologische landbouw. Biologische gewasbescherming bestaat uit de combinatie van het inzetten van natuurlijke vijanden (denk aan sluipwespen), bestrijdingsmiddelen van natuurlijke oorsprong en mechanische bestrijding, zoals het wieden van onkruid. Gewassen worden uitsluitend geteeld op grond en bijvoorbeeld niet op water of op een kunstmatige ondergrond zoals steenwol. Boeren wisselen verschillende soorten gewassen op een stuk land af: wisselteelt. Wanneer er een plaag is helpt het op deze manier om gewassen te planten die minder gevoelig zijn voor plagen. De plaag verdwijnt dan weer.

De natuurlijke kringloop wordt in stand gehouden. Mest wordt verspreid over het land en zorgt voor voedingsstoffen voor de gewassen. Zo kan er op het land voedsel voor de mensen groeien en voer voor het vee. Niet-gemengde bedrijven als akkerbouwbedrijven of varkenshouderijen werken met elkaar samen om een kringloop te vormen: de mest van het veebedrijf gaat naar het akkerbouwbedrijf en het akkerbouwbedrijf levert weer stro en voer aan het veebedrijf.

Onze biologische en Fairtrade producten herken je aan deze symbolen